Redesign vizuálu spoločnosti

Klient: Víno Valenta

Redesign loga,
Vytýčenie produktovbých rád
Osvieženie vizuálu