REDESIGN VIZUÁLU SPOLOČNOSTI

Klient: Víno Valenta

Redesign loga,
Slogan
Vytýčenie produktovbých rád
Osvieženie vizuálu